2007- NHÀ MÁY KONDO TEXTILE - BÌNH DƯƠNG

CHI TIẾT CÔNG TRÌNH

 • Địa chỉ                           : Bình Dương
 • Qui mô dự án               : Nhà xưởng
 • Gói thầu                        : Sơn nước ngoại thất
 • Giá trị hợp đồng           : 81.000.000 VNĐ
 • Chủ đầu tư                   : OBAYASHI VN
 • Nhà thầu chính             :
 • Thời gian khởi công     : Tháng 05 - 2007
 • Thời gian hoàn thành   : Tháng 06 - 2007
 1. Hệ thống sơn xử dụng:

 1.Sơn ngoại thất :

 • Nippon Skimcoat Double Star
 • Nippnon 5180 Sealer 
 • Nippon Hitex

 

Bài viết liên quan

Nhà Thầu Thi Công Sơn chuyên nghiệp

HOTLINE

0907 809 788