2022- SCENIC VALLEY - MD.3-2- BLOCK A, B, C, PHÚ MỸ HƯNG, QUẬN 7 ( Sơn Lại - Bên ngoài )

 

CHI TIẾT CÔNG TRÌNH

 • Địa chỉ                           : CC Scenic Valley, đường Nguyễn Văn Linh, Quận 7
 • Qui mô dự án               : Căn hộ chung cư 3 THÁP A, B, C
 • Gói thầu                        : Xử lý vết nứt tường ngoài -Sơn nước hoàn thiện  
 • Giá trị hợp đồng           : 
 • Chủ đầu tư                    : Công Ty TNHH Phát Triển Phú Mỹ Hưng
 • Nhà thầu chính              : 
 • Thời gian khởi công     : Từ 15/10/2022 - 
 • Thời gian hoàn thành   : Đang thi công

2022- CHUNG CƯ DELASOL - SUMMER, QUẬN 4 ( Sơn Mới )

CHI TIẾT CÔNG TRÌNH

 • Địa chỉ                           : Số 1 đường Tôn Thất Thuyết, Quận 04, TP.HCM
 • Qui mô dự án               : Căn hộ chung cư 03 Block từ 22 đến 25 tầng
 • Gói thầu                        : Sơn nước Tầng Hầm và Block B+C
 • Giá trị hợp đồng           : 
 • Chủ đầu tư                    : Tập đoàn bất động sản Capitaland (của Singapore).
 • Nhà thầu chính              : Công Ty XD TRUNG QUỐC ( ĐÔNG NAM Á )
 • Thời gian khởi công     : Tháng 15/06/2022 – 
 • Thời gian hoàn thành   : Đang thi công

2022- SCENIC VALLEY - MD.3-2- BLOCK G, H, I, PHÚ MỸ HƯNG, QUẬN 7 ( Sơn Lại - Bên ngoài )

 

CHI TIẾT CÔNG TRÌNH

 • Địa chỉ                           : CC Scenic Valley, đường Nguyễn Văn Linh, Quận 7
 • Qui mô dự án               : Căn hộ chung cư 3 THÁP G-H-I
 • Gói thầu                        : Xử lý vết nứt tường ngoài -Sơn nước hoàn thiện  3Block G,H,I
 • Giá trị hợp đồng           : 
 • Chủ đầu tư                    : Công Ty TNHH Phát Triển Phú Mỹ Hưng
 • Nhà thầu chính              : 
 • Thời gian khởi công     : Từ 07/07/2022 - 
 • Thời gian hoàn thành   : Đã hoàn thành

2021- THE ANTONIA - LÔ S6-1, PHÚ MỸ HƯNG, QUẬN 7 ( Sơn Mới- Gói Phần Thân )

TIẾN ĐỘ THI CÔNG SƠN :

-THÁNG 12/2021:

 

CHI TIẾT CÔNG TRÌNH

 • Địa chỉ                           : Lô S6-1, đường Nguyễn Lương Bằng, Phú Mỹ Hưng, Quận 7
 • Qui mô dự án               : Căn hộ chung cư
 • Gói thầu                        : Sơn nước Phần Thân
 • Giá trị hợp đồng           : 
 • Chủ đầu tư                    : 
 • Nhà thầu chính              : Công ty CP XD VIỄN ĐÔNG- VINCONS
 • Thời gian khởi công     : Tháng 02 – 2022
 • Thời gian hoàn thành   : Đang thi công


 

2021- THE ANTONIA - LÔ S6-1, PHÚ MỸ HƯNG, QUẬN 7 ( Sơn Mới- Gói Tầng Hầm )

 

 

TIẾN ĐỘ THI CÔNG SƠN :

-THÁNG 05/2021:

 

CHI TIẾT CÔNG TRÌNH

 • Địa chỉ                           : Lô S6-1, đường Nguyễn Lương Bằng, Phú Mỹ Hưng, Quận 7
 • Qui mô dự án               : Căn hộ chung cư
 • Gói thầu                        : Sơn nước 02 Tầng Hầm
 • Giá trị hợp đồng           : 
 • Chủ đầu tư                    : 
 • Nhà thầu chính              : Công ty CP XD VIỄN ĐÔNG- VINCONS
 • Thời gian khởi công     : Tháng 05 – 2021
 • Thời gian hoàn thành   : Đang thi công 

Nhà Thầu Thi Công Sơn chuyên nghiệp

HOTLINE

0907 809 788