2008- NHÀ MÁY ROHTO 1&2 - BÌNH DƯƠNG

CHI TIẾT CÔNG TRÌNH

 • Địa chỉ                           : Bình Dương
 • Qui mô dự án               : Nhà Xưởng
 • Gói thầu                        : Sơn nước nội thất
 • Giá trị hợp đồng           : 239.800.000 VNĐ
 • Chủ đầu tư                   : OBAYASHI VN
 • Nhà thầu chính             :
 • Thời gian khởi công     : Tháng 3 – 2008
 • Thời gian hoàn thành   : Tháng
 1. Hệ thống sơn xử dụng:

1.Sơn nội thất :

 • Nippon Skimcoat Single Star
 • Nippnon 5101 Sealer 
 • Nippon Matex

 

 

Bài viết liên quan

Nhà Thầu Thi Công Sơn chuyên nghiệp

HOTLINE

0907 809 788