2018 - CHUNG CƯ 41BIS ĐIỆN BIÊN PHÙ, Q.BÌNH THẠNH. ( SƠN LẠI )

CHI TIẾT CÔNG TRÌNH

 • Địa chỉ                           : 41 Bis, Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh
 • Qui mô dự án               : 02 tháp đôi+ tháp đơn.
 • Gói thầu                        : Sữa chữa và Sơn lại tường ngoại thất
 • Giá trị hợp đồng          :  VNĐ
 • Chủ đầu tư                   : Ban Quản trị CC 41 Bis
 • Nhà thầu chính             :  CTY XÂY DỰNG QUỐC HẢI
 • Thời gian khởi công    :  01/12/ 2018
 • Thời gian hoàn thành  :  30/03/2019    

  Hệ thống sơn xử dụng:

 1.Sơn ngoại thất :

 • Nippon WP500
 • Nippon Skimcoat WG
 • Nippnon Hitex 5180 Sealer
 • Nippon WeatherGard Advance

Bài viết liên quan

Nhà Thầu Thi Công Sơn chuyên nghiệp

HOTLINE

0907 809 788