2019- CHUNG CƯ GRANDVIEW-PMH, Q.07 -GÓI THẦU SỐ 2: BLOCK A+B. ( SƠN LẠI )

CHI TIẾT CÔNG TRÌNH

 • Địa chỉ                           : Đường Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong, Quận 07.
 • Qui mô dự án               : 02 tháp đơn A & B
 • Gói thầu                        : Sữa chữa và Sơn lại tường ngoại thất KHỐI A & B
 • Giá trị hợp đồng          :  VNĐ
 • Chủ đầu tư                   :  Ban Quản trị CC GRANDVIEW
 • Nhà thầu chính             :  CTY XÂY DỰNG QUỐC HẢI
 • Thời gian khởi công    :  Ngày 17/07/ 2019.
 • Thời gian hoàn thành  :  Ngày 30/12/ 2019    

  Hệ thống sơn xử dụng:

     1.Sơn ngoại thất :

 • Nippon WP500+ WP100
 • Nippon Skimcoat WG
 • Nippnon Hitex 5180 Sealer 
 • Nippnon Sumo Sealer
 • Nippon WeatherGard Advance

Bài viết liên quan

Nhà Thầu Thi Công Sơn chuyên nghiệp

HOTLINE

0907 809 788