2019- CHUNG CƯ GRANDVIEW-PMH, Q.07 -GÓI THẦU SỐ 2: BLOCK C & D. ( SƠN LẠI )

CHI TIẾT CÔNG TRÌNH

 • Địa chỉ                           : Đường Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong, Quận 07.
 • Qui mô dự án               : 02 tháp đôi C+D
 • Gói thầu                        : Sữa chữa và Sơn lại tường ngoại thất khối c & D
 • Giá trị hợp đồng          :  VNĐ
 • Chủ đầu tư                   :  Ban Quản trị CC GRANDVIEW
 • Nhà thầu chính             :  CTY XÂY DỰNG QUỐC HẢI
 • Thời gian khởi công    : Ngày 22/04/ 2019.
 • Thời gian hoàn thành  : Ngày 30/12/ 2019

  Hệ thống sơn xử dụng:

     1.Sơn ngoại thất :

 • Nippon WP500+ WP100
 • Nippon Skimcoat WG
 • Nippnon Hitex 5180 Sealer 
 • Nippnon Sumo Sealer
 • Nippon WeatherGard Advance

Bài viết liên quan

Nhà Thầu Thi Công Sơn chuyên nghiệp

HOTLINE

0907 809 788