2020- CHUNG CƯ FIDECO RIVERVIEW, QUẬN 02. ( SƠN LẠI )

 

CHI TIẾT CÔNG TRÌNH

  • Địa chỉ                           :  Phường Thảo điền, Quận 02.
  • Qui mô dự án               :  18 Tầng
  • Gói thầu                        : Sữa chữa và Sơn lại tường ngoại thất 
  • Giá trị hợp đồng          :  VNĐ
  • Chủ đầu tư                   :  Ban Quản trị CC FIDECO Q.02
  • Nhà thầu chính             :  CTY XÂY DỰNG QUỐC HẢI
  • Thời gian khởi công    :  Ngày 09/03/2020.
  • Thời gian hoàn thành  :   Ngày 30/05/2020.

    Hệ thống sơn xử dụng:

     1.Sơn ngoại thất :

Bài viết liên quan

Nhà Thầu Thi Công Sơn chuyên nghiệp

HOTLINE

0907 809 788