2021- THE ANTONIA - LÔ S6-1, PHÚ MỸ HƯNG, QUẬN 7 ( Sơn Mới- Gói Phần Thân )

TIẾN ĐỘ THI CÔNG SƠN :

-THÁNG 12/2021:

 

CHI TIẾT CÔNG TRÌNH

  • Địa chỉ                           : Lô S6-1, đường Nguyễn Lương Bằng, Phú Mỹ Hưng, Quận 7
  • Qui mô dự án               : Căn hộ chung cư
  • Gói thầu                        : Sơn nước Phần Thân
  • Giá trị hợp đồng           : 
  • Chủ đầu tư                    : 
  • Nhà thầu chính              : Công ty CP XD VIỄN ĐÔNG- VINCONS
  • Thời gian khởi công     : Tháng 02 – 2022
  • Thời gian hoàn thành   : Đang thi công


 

Bài viết liên quan

Nhà Thầu Thi Công Sơn chuyên nghiệp

HOTLINE

0907 809 788