KHỞI CÔNG SƠN LẠI CHUNG CƯ GRANDVIEW-PMH,QUẬN 07-GÓI THẦU SỐ 1.

     

     Chúc mừng Công ty Xây Dựng Quốc Hải đã được chính thức chọn thầu thi công sơn lại Chung Cư GRANDVIEW -PMH , Quận 07: Gói thầu số 1& số 2.

     Dự kiến ngày khởi công Gói thầu số 1: Chung Cư GRANDVIEW -PMH , Quận 07: Khối C- D là: 9g ngày 22/04/2018, nhân viên phòng Dự án chuẩn bị kế hoạch nhân sự và các công cụ, thiết bị cần thiết để phục vụ cho việc thi công Gói thầu số 1: Khối C - D được triển khai đúng tiến bộ.

Nhà Thầu Thi Công Sơn chuyên nghiệp

HOTLINE

0907 809 788