KHỞI CÔNG SƠN LẠI CHUNG CƯ GRANDVIEW-PMH,QUẬN 07-GÓI THẦU SỐ 2.

 

     Chúc mừng Công ty Xây Dựng Quốc Hải chính thức khởi công Gói thầu số 2: Xử lý nứt và Thi công sơn lại Chung Cư GRANDVIEW -PMH , Quận 07: Khối A-B.

     Dự kiến ngày khởi công là: 8g ngày 17/07/2018, nhân viên phòng Dự án chuẩn bị kế hoạch nhân sự và các công cụ, thiết bị cần thiết để phục vụ cho việc thi công Gói số 2: Chung Cư GRANDVIEW -PMH , Quận 07: Khối A-B. được triển khai đúng tiến bộ.

Nhà Thầu Thi Công Sơn chuyên nghiệp

HOTLINE

0907 809 788